Behandelingen

Groepspraktijk Kinesitherapie Vorselaar 


Kinesitherapie is een algemene term met veel onderverdelingen en specialisaties.
Doordat in onze praktijk verschillende kinesitherapeuten actief zijn met allen verschillende specialiteiten, kunnen wij u vast en zeker helpen.

Hieronder een overzicht van onze specialiteiten.

Kinesitherapie
Revalidatie
Manuele therapie
Triggerpoint therapie
Chloé De Cnodder - Kinesitherapie - Vorselaar - algemene kinesitherapie

Algemene kinesitherapie

Onder de noemer algemene kinesitherapie biedt de praktijk tal van behandelingen aan: behandelingen voor chronische pijnproblematiek, acute & chronische (sport)blessures, blesssurepreventie, core stability training & algemene stabiliteitstraining, evenwichtsstoornissen & BPVV, specifieke kaakproblematiek, geïndividualiseerde rugscholing, zwangerschapskinesitherapie,...
Kinesitherapie betekent: geneeswijze (therapie) door bewegen (kine). De kinesitherapeut gaat handelen op basis van wetenschappelijk gefundeerde studies. Dit handelen wordt sterk toegespitst op de hulpvraag en het prognostisch gezondheidsprofiel van de patiënt.

Kinesitherapie draagt zijn steentje bij tot de volksgezondheid (preventie en behandeling) en verhoogt de levenskwaliteit van de patiënt. Zowel acute als chronische klachten worden hierbij onderzocht en aangepakt. Belangrijk hierbij is dat er niet alleen symptomatisch wordt gewerkt, maar vooral gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem.

Een goede bevraging van de patiënt aangaande het probleem (anamnese) is hierbij de leidraad. Op basis hiervan wordt een kinesitherapeutisch onderzoek gedaan, waarna een persoonlijk behandel- en preventieplan opgesteld wordt. Dit wordt met de patiënt besproken en telkens opnieuw geëvalueerd gedurende het proces. Belangrijk in heel dit proces is een goede samenwerking tussen patiënt en therapeut om zo het hoogst haalbare einddoel te behalen.

Afhankelijk van het probleem kunnen ook specifieke toestellen ter bevordering van de genezing worden aangewend!

Chloé De Cnodder - Kinesitherapie - Vorselaar - Revalidatie

Revalidatie

Deze medische term verwijst voornamelijk naar 'herstel' of 'het weer valide worden' na een ongeval, operatie, ziekte... Het is een leerproces dat zich hoofdzakelijk richt op activiteiten en handelingen die nuttig en betekenisvol zijn voor het dagelijks leven. Afhankelijk van de nog aanwezige capaciteiten wordt ook volledige of gedeeltelijke terugkeer naar beroep, sport en hobby als een der hoofddoelen vooropgesteld.

Het betreft hier dus niet enkel het terug leren functioneren na een hersenbloeding of auto-ongeval. Ook specifieke hand- en voetrevalidatie (vb. na een werkongeval, een fractuur, tendinitis ...) en revalidatie bij specifieke kaak- en aangezichtsproblematiek (vb. na aangezichtsverlamming, kaakchirurgie...) wordt hierbij aangeboden in onze praktijk.

Chloé De Cnodder - Kinesitherapie - Vorselaar - manuele therapie

Manuele therapie

Manuele therapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het is een lichamelijke therapie die gericht is op het verbeteren van houdingen en bewegingen van de persoon en het verbeteren van het functioneren van het gewricht. Deze behandelmethode is gericht op klachten van het "bewegingsapparaat".
De manueel therapeut behoudt een holistisch beeld. Dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met mogelijke verbanden tussen verschillende regio's en lichaamsstelsels. Zo kan rugpijn bijvoorbeeld zijn origine vinden in een bekkenblokkage die ontstaan is na het omzwikken van de enkel.

Afhankelijk van het doel maakt de therapeut gebruik van volgende technieken:

• passieve mobiliserende bewegingen
• gedoseerde impulstechnieken of beter bekend als " het kraken" in de volksmond
• stabilisatietraining
• McKenzietherapie
• neurodynamische technieken.

Chloé De Cnodder - Kinesitherapie - Vorselaar - triggerpoint therapie

Triggerpointtherapie

Triggerpointtherapie is een onderdeel van myofasciale therapie. Deze behandelt pijnen, die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van een of meer spieren en/of de overbelasting ervan.
Een triggerpoint is een verkramping van de spier op microniveau. Een lokale gevoeligheid, gerefereerde pijn en/of een lokale twitch zijn hier kenmerken van. Het probleem wordt steeds zowel symptomatisch als oorzakelijk aangepakt. De therapeut gaat hierbij telkens in samenspraak met de patiënt bepalen of het triggerpoint wordt behandeld met behulp van manuele drukpunten of met behulp van Dry needling. 

Contacts

Chloé De Cnodder
Kinesitherapie

Van de Wervelaan 49 A
2290 Vorselaar

Chloe.decnodder@gmail.com
014 51 16 19

Wettelijke informatie:

Chloé De Cnodder:
ondernemingsnummer BE0562.960.581
Riziv nr: 5-37720-48-527
- - -
Nicolas van Beumen
ondernemingsnummer BE
Riziv nr: 5-54597-49-527
- - -
Jessica Melis
ondernemingsnummer BE
Riziv nr: 5-49429-76-527